trị bệnh cúm

Chia sẻ những bài thuốc nam trị bệnh cúm

Chia sẻ những bài thuốc nam trị bệnh cúm

Một số bài thuốc Nam chữa cảm cúm: – Hương nhu trắng cả lá cành 30 g, sắc, xông hơi và uống một bát lúc còn nóng cho ra mồ hôi. Bài thuốc có tác dụng chữa cảm sốt ớn