tiêm ngừa cúm

Trước khi vào mùa cúm nên đi tiêm ngừa

Trước khi vào mùa cúm nên đi tiêm ngừa

Tiêm ngừa cúm cần được tiêm mỗi năm một lần do thời gian miễn dịch trung bình một năm, ngoài ra các virút cúm cũng thay đổi mỗi năm và thành phần văcxin ngừa cúm được điều chỉnh hằng năm