thông tin phòng bệnh

Cách phòng chống bệnh cúm

Cách phòng chống bệnh cúm

Phòng chống Không có thuốc chủng ngừa đã được phát triển cho cảm cúm thông thường, có thể được gây ra bởi vi rút khác nhau. Nhưng có thể một số biện pháp phòng ngừa chung để làm chậm sự