tác hại ngồi lâu

Ngồi lâu một chỗ rất có hại cho sức khỏe

Ngồi lâu một chỗ rất có hại cho sức khỏe

Phân tích chứng cứ thu thập được, nhóm nghiên cứu lưu ý điều quan trọng là cần phải giảm thời lượng ngồi hằng ngày bên cạnh việc tập luyện thể dục để bảo vệ sức khỏe tim mạch và giúp