lý do bị bệnh cúm

Vì sao bị bệnh cúm?

Vì sao bị bệnh cúm?

Thời tiết thay đổi thất thường nhưnóng quá hay lạnh quá có lẽ không có ảnh hưởng là bao nhiêu cho sự nẩy sinh bệnh cảm, hoặc làm cho bệnh cảm năng thêm. Vấn đề tập thể dục, dinh dưỡng,