hải sản

Tác dụng của các loại hải sản đối với sức khỏe

Tác dụng của các loại hải sản đối với sức khỏe

Cá tuyết Cá tuyết là nguồn cung cấp vitamin B3, B6 và B12 dồi dào. Đây là những loại vitamin cung cấp năng lượng cho cơ thể và rất quan trọng đối với hệ thần kinh khỏe mạnh và tinh