giảm tuổi thọ

Béo phì có nghĩa là giảm tuổi thọ

Béo phì có nghĩa là giảm tuổi thọ

Lời khuyên của các nhà nghiên cứu là nếu không muốn chết sớm thì việc cần phải làm chú ý cân nặng, duy trì cơ thể cân đối. Theo họ, để nâng cao sức khỏe người dân, các nước cần