cạo gió

Những lưu ý khi cạo gió

Những lưu ý khi cạo gió

Cảm là trạng thái con người bị gió độc thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông, các khí độc này thường là hợp chất của lưu huỳnh. Khi sử dụng bạc để cạo gió thì bạc (Ag) sẽ tác